ייעוץ עסקי לחברת ניקיון

חברות ניקיון, בדומה לכל חברה אחרת העוסקת בענף שירות מקצועי כזה או אחר, נדרשת לשירותי ייעוץ עסקי המותאמים ומיועדים לאופי השירות המוצע על ידה וזאת לצרכי התנהלות עסקית נכונה המובילה בין היתר לשיפור מתמיד בהכנסות והרווחים ולמיצוי כל היכולות העומדות לרשותה בענף שירותי הניקיון.

ייעוץ עסקים לחברת ניקיון מיושם במספר שלבים שונים הכוללים בין היתר:

  • בניית תוכנית עסקית לצרכי איסוף מידע רלוונטי אודות פעילות החברה והפיכתו לתכנית עבודה סדורה להשגת מטרות ויעדים המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.
  • בדיקת רווחיות – שירות ייעודי לבירור מצבה הפיננסי המדויק של החברה וזאת באמצעות ניתוח דו"חות כספיים ( דו"ח רווח והפסד ), בדיקת תמחור שירותי הניקיון המוצעים על ידי החברה ופעולות נוספות הנחוצות לצורך כך.
  • ליווי עסקי – תהליך הליווי העסקי המוצע לכם במסגרת שירותי ייעוץ עסקי לחברת ניקיון מיועד לצרכי שיפור מתמיד של רווחיות העסק ולצרכי פיתוח עסקי המיועד לחברות ניקיון המעוניינות להרחיב את פעילותן בתחום.

כל אחד מהשלבים המופיעים לעיל, מהווה חלק בלתי נפרד משירותי ייעוץ עסקי כוללים לחברות אחזקה, כאשר היקף שירותי הייעוץ נקבעים בהתאם למטרות העיקריות שלצורך השגתן שכרתם את חברת הייעוץ העסקי, כאשר בין יתר המטרות הנפוצות לשכירת שירותי ייעוץ עסקי לחברות ניקיון תוכלו למצוא תהליכי ארגון מחדש של החברה, תהליכי הבראה לחברות ניקיון המצויות בקשיים כלכליים, ביסוס מעמדה המקצועי של החברה באזורי הפעילות הרלוונטיים לגביה, שיפור מתמיד של ההכנסות וכפועל יוצא מכך של שורת הרווח הנקי, פיתוח עסקי והתרחבות החברה לענפי שירות נוספים ו/או אזורי פעילות חדשים.

שירותי ייעוץ עסקי לחברות ניקיון – מהיכן מתחילים?

בדומה לשירותי ייעוץ עסקי המוצעים לכלל החברות והעסקים, גם שירותי ייעוץ עסקי לחברת ניקיון מתחיל בהיכרות מעמיקה של היועץ העסקי עם מאפייני החברה, גודלה, פעילותה ומצב הפיננסי האמיתי. בהתאם לממצאי הבדיקה המקיפה, היועץ העסקי בונה מספר מודלים כל דוחות כלכליים באמצעותם ניתן להגדיר מה מנוהל נכון בחברה ומה נדרש לשיפור וחיזוק. באופן זה, ניתן לבנות תכנית עבודה סדורה המתייחסת לכל ההיבטים הרלוונטיים לגבי ניהול חברות ניקיון.

דילוג לתוכן