דוח רווח והפסד למה נועד?

כל עסק כדי להתנהל נכון וליצור כדאיות כלכלית לאורך זמן צריך שיהיו לו דוחות כספיים המשקפים את הפעילות של העסק, אחד מהדוחות הינו דוח רווח והפסד המשקף את סך ההכנסות שלו מול סך ההוצאות, במידה שאין את היכולת לבצע זאת לבד ישנן חברות המתמחות ביעוץ פיננסי כלכלי ומתן שרות של ניהול ספרי החשבונות של החברה כשהמטרה היא ייעול ושיפור הדוחות הכספיים של החברה כדי ליצור איתנות סיסטמתית לאורך זמן, בכלל רצוי שכל האדם מרמת הפרט ינהל בצורה מסודרת את הוצאותיו והכנסותיו כמו כל חברה קטנה כגדולה האחראית לניהול ההוצאות וההכנסות שלה על ידי ניהול של דוח רווח והפסד ודוח מאזן תקין.

איך לעשות דוח רווח והפסד?

ככלל פשוט דוח רווח והפסד לאדם הפרטי כמו כן לחברות אמור להציב את טור ההכנסות מול ההוצאות כשהטור של ההכנסות רצוי שיהיה גבוה יותר מבחינת ערך כספי כלומר יהיה בפלוס או אז ניתן לומר שהאדם או העסק מתנהל נכון וכמובן רווחי.

איך לעשות דוח רווח והפסד ואופן הצגת דוח רווח והפסד מפורט בתקנים החשבונאים בהתאם לאופי העסק, ניתן להציגו בצורה רב שלבית מפורטת או בצורה חד שלבית בו מפחיתים את כל ההוצאות בבת אחת.

בחברות גדולות דוח הרווח והפסד שלהן יותר מפורט משום ששם יש חלוקה של הוצאות והכנסות שונות כגון הכנסות ממתן הלוואות, הכנסות מבלאי של רכבים או ציוד שמחושבים בדוחות החשבונאיים, בחברות שכאלה ישנה סוללה של יועצים פיננסים כלכליים, כלכלנים שעוסקים אך ורק בהכנת דוח רווח והפסד לאותו גוף, לדוגמא בחברה ציבורית דוחות הרווח והפסד שהוכנו מועברים לרואה חשבון מבקר חיצוני שמאשר אותם ואז יש ישיבת דירקטורים שמציגה את הדוחות וכמובן עליה לפרסם אותם גם באתרים של רשויות שוק ההון.

מה יש לכלול בדוח רווח והפסד של חברות קטנות ואו גדולות?

בדוחות רווח והפסד של כל חברה קטנה כגדולה ומסודרת עם ניהול ספרים נכון יש לכלול את ההכנסות ממכירות המוצר או השרות, הכנסות מהנפקות של אגרות חוב ומניות במקרים של חברות ציבוריות, בחברות יש לכלול את ירידת ערך של מלאי מוכר למס הכנסה כהכנסה לעסק אם זה ציוד מחשבים או רכבים שלאורך תקופה גודל הבלאי שלהם ואמור להיות מחושב בהתאם, כהוצאות יש להכניס את כל ההוצאות הקשורות לפעילות העסקית כולל הוצאות השכירות של המקום, החשמל והארנונה, כמו כן הוצאות הריבית של ההלוואה, הוצאות על נסיעות עסקיות, החזרי מס על הוצאות אלו יחושבו גם כן בדוח רווח והפסד.

דילוג לתוכן