פתיחת עסק

פתיחת עסק חדש הוא צעד חשוב ומשמעותי הכרוך ביתרונות רבים אך גם בסיכונים לא מעטים, לפני שמחליטים על פתיחת עסק חדש רצוי לבדוק היטב את הכדאיות הכלכלית של העסק לשם כך ניתן להיעזר בשירותי יעוץ עסקי לפתיחת עסק שיבדוק, יאבחן, ינחה ויבנה אסטרטגיה נכונה להצלחה.

השלבים בפתיחת עסק חדש

  • ראשית יש לבצע בדיקת כדאיות כלכלית-בדיקת היתכנות העסק מבחינת ההוצאות, עלות המוצר והרווחיות ממנו, הפקת אב טיפוס ובדיקת עלות ייצורו ותרגומו לייצור המוני.
  • בדיקת שוק, בדיקת מתחרים, רמת הרווחיות בשוק, סיכונים, יתרונות המתחרים ועוד.
  • בדיקת האם יש למקים העסק תקציב מספיק לפתיחת עסק ויכולת מימונו בשלבים הראשונים שטרם מתקבלים רווחים מהעסק. האם יש לו יכולת פיננסית לקבל מימון מהבנק או בערבות המדינה? יועץ עסקי לפתיחת עסק אמור לדעת את הקריטריונים למתן אשראי מהם ובאיזה סדר גודל, יועץ עסקי לפתיחת עסק גם יכול לסייע בהכנת הבקשה לקבלת אשראי.
  • בניית תכנית עסקית הן להקמה והן לתקופת ההרצה הראשונית הכוללת לא רק את עלויות פתיחת עסק חדש אלא גם את עלויות ההרצה הכוללות, רכישה ותפעול מלאי ראשוני, הוצאות קבועות, הוצאות שיווק וכל ההוצאות הנלוות לפתיחת עסק חדש והרצתו.

פתיחת עסק חדש בירוקרטיה ממשלתית

פתיחת עסק חדש כרוכה בהרבה בירוקרטיה ממשלתית: לפני שפותחים תיקים במס הכנסה ,מע"מ ביטול לאומי יש לבדוק את אפיון העסק האם חברה בע"מ, שותפות, עוסק מורשה או עוסק פטור? יועץ עסקי לפתיחת עסק יוכל להסביר את היתרונות וההגבלות של הגדרת כל סוג עסק.

  • פתיחת תיק במס הכנסה- יש להודיע למס הכנסה על פתיחת תיק מידית עם פתיחת העסק על גבי טופס 5329 במשרדי מס ההכנסה ולאחר מכן לשלם מקדמות מס.
    פתיחת תיק בביטוח לאומי-יש להירשם בביטוח לאומי כעובד עצמאי ולשלם מקדמות מידי חודש.
  • פתיחת תיק במע"מ- החוק מחייב לגשת למשרדי אגף מע"מ לפתוח תיק עוד לפני פתיחת העסק עם תעודת זהות, אשור מהבנק על פתיחת חשבון, חוזה שכירות וחוזה עבודה.
  • פתיחת חשבון בנק עסקי- עם הקמת העסק מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לפעילות העסק.
  • קבלת רישיון עסקים- ישנם עסקים רבים המחויבים ברישיון לצורך הפעלתם ניתן לבצע את התהליך ברשות המקומית רשות הרישוי.

יש אפשרות להיעזר בשרותי יועץ עסקי לפתיחת עסק תמורת תשלום לביצוע הפעולות הבירוקרטיות לפתיחת תיקים במוסדות הממשלתיים.

דילוג לתוכן